“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

229

Gypsophila bicolor (Frеyn. Еt Sint.) Grossh. köklərindən saponin məcmuunun alınması məsələsinə dair

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2001-1

Sərxan Ə.Tağıyеv,Cəmilə C.Sailova,Böyükxanım A.Əkbərbəyova,Xanım Aydınqızı