“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

111

DIENOGEST-TƏRKIBLI KOK-LARIN (”JANIN”) ÇANAQ ENDOMETRIOZU VƏ ADENOMIOZU OLAN XƏSTƏLƏRDƏ ƏMƏLIYYATDAN SONRA ISTIFADƏSI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2011-2

İslam Ş.Mahalov,Hicran F.Bağırova

Аzərbаycаn Tibb Univеrsitеti, I və II mamalıq-ginekologiya kafedraları

Çanaq endometriozu (ÇE) və adenomiozu (UA) olan xəstələrdə neoadjuvant hormonal müalicənin efektini göstərmək ücün araşdirma aparılmışdır. Bu məqsədlə dienogest-tərkibli KOK-larin (“Janin”), GnRH analoqu (“Zoladeks”) və LNG-UDV-nin (“Mirena”) təsiri yoxlanılmışdir. Göstərici kimi ağri sindromunun intensivliyi əməliyyata qədər və 6 ay sonra götürülmüşdür. Ağrının intesivliyi Mac Laverty C.M., Shaw R.W. (1995) şkalasına görə hesablanırdı, endomerioz prosesesinin yayılması rAFS görə qiymətləndirilirdi.
Müqayisədə GnRH analoqun dienogest-tərkibli KOK-larla faktiki olaraq eyni dərəcədə ağrı simptomuna qarşı efektiv olması göstərilmişdir.

endometrioz adenomioz dienogest-tərkibli KOK-lar “neoadjuvant” hormonal müalicə