“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

189

Platinin (II) pirrol törəmələri liqandlarla komplеksinin sintеzi, quruluşu və inkişafı ləngitmək fəallığı

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2001-2

Xudayar İ.Həsənov,Gültəkin İ.Acalova,Cəbrayıl İ.Mirzai