“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

94

Salvia qlutinosa L. NÖVÜ EFİR YAĞININ ÖYRƏNİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2014-2

Tahir A.Süleymanov,Sənəm E.Əliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika, əczaçılıq kimyası kafedraları

Salvia qlutinosa L. efir yağı qaz-maye xromatoqrafiyası