“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

172

XROM METAL ZƏHƏRİNİN MƏHKƏMƏ-KİMYƏVİ ANALİZİNDƏ QOŞA ÇÖKMƏ HADİSƏSİNİN TƏDQİQİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2014-1

Qayıbverdi B.İskəndərov,Kəmalə B.Bədəlova,Elman S.Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

xrom qoşa çökmə mineralizat məhkəmə-kimyəvi analiz