“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

84

Hеrpеs viruslu yoluxmaların müalicəsində istifadə olunan müasir dərman vasitələri

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2003-2

Fərid R.Mahmudov