“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

201

MÜALİCƏVİ-КОSMETOLOJİ КREM VƏ ONUN FİZİKİ-KİMYƏVİ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2009-2

Zeynəb K.Kərimova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası