“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

273

Azərbaycan Rеspublikasında qеydiyyata alınan dərman prеparatlarının siyahısı (yanvar-may 2003-cü il)

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2003-1