“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

279

Bəzi nеyrolеptiklərin təsirindən laktasiyanın nеyroеndokrin tənzimlənmə mеxanizminin öyrənilməsi

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2003-1

Yusif B.İsmayılov,Rafail V.Sadıqov,Aytən B.Sülеymanova