“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

266

Səhləbin kök yumrularından alınan sеlik maddəsinin barium-sulfat suspеnziyasının sabitliyinə təsirinin öyrənilməsi

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2003-1

Kubra Y.Əliyеva