“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

238

Qlisiramin antihipoksik fəallığının öyrənilməsi və onun idmançıların fiziki iş qabiliyyətinə təsiri

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2003-2

Natiq A.Əliyеv