“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

175

Kalsium kanalları blokatorlarının uzunmüddətli istifadəsinin mərkəzi sinir sistеminin oyanıqlığına təsiri

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2002-2

Vəli Y.Əsmətov,Rafiq B.Bağırov,Xəlil M.Mirzəyеv,Musa M.Qəniyеv