“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

171

İLKİN AŞKAR EDİLMİŞ AĞCİYƏR VƏRƏMLİ XƏSTƏLƏR ARASINDA KLİNİK FORMALARIN VƏ DƏRMANLARA REZİSTENTLİYİN RASTGƏLMƏ TEZLİYİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2016-2

Rafiq İ.Bayramov,Ceyhun M.İsmayılzadə,Ramin N.Nəriman,Ürfanə B.Nağıyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, ftiziatriya kafedrası

ağciyər vərəmi dərmanlara rezistentlik