“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

122

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ (1918-1920-CI ILLƏR) ƏCZAÇILIQ XİDMƏTİNİN VƏZİYYƏTİ HAQQINDA

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2018-2

Hafiz M.Əliyev,Rəfail V.Sadıqov.