“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

265

A TSİKLAMELİNİN KIMYƏVI TƏDQIQI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2009-2

Hacıağa R.İslamov,Qayıbverdi B.İskəndərov

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası