“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

268

SİSTEMLİ ENZİMOTERAPİYA

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2009-1

Nadir İ.Hüseynov,Nərgiz N.Hüseynova

ARDNŞ, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası