“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

190

Mеrkurionların sintеzi və standartlaşdırılması

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2005-1

Hafiz M.Əliyev,Fərid İ.Əliyev