“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

208

BETULENOLUN YENİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ QURULUŞLARININ MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2015-1

Azad Z.Abışev1,Elsevər M.Ağayev3,Hay V.Nguyen2,Mariya R.Abuzarova1

1Sankt-Peterburq Dövlət Kimya-Əczaçılıq Akademiyası, Rusiya Federasiyası 2Hanoy Əczaçılıq Universiteti, Vyetnam 3AR SN, Əziz Əliyev adına ADHTİ, əczaçılıq kafedrası

Məqalədə butelenolun digər yeni törəələrinin (AN-9, AN-12 və AN-13) sintezi və quruluşlarının müəyyən edilməsinin nəticələri təqdim olunur.

betulenol allobetulenol AN-9 AN-12 AN-13 ESİ-mass-spektr