“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

251

4-BENZİLPİPERAZİN-1-DİTİOKARBAMAT TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ BİOLOJİ FƏALLIĞI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2014-2

Tahir A.Süleymanov1,Yusuf Özkay2,Çingiz Y.Şükürov1

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2Türkiyə Cümhuriyyəti, Anadolu Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

ditiokarbamatlar 4-benzilpipierazin-1-ditiokarbamat törəmələri antifunqal fəa¬l¬lıq