“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

241

ƏCZAÇI MÜTƏXƏSSİSLƏRİN PEŞƏKARLIQ POTENSİALININ VƏZİYYƏTİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2014-1

Elmira A.Quliyeva,Nigar Ə.Əzizzadə

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılığın texnologiyası, iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

əczaçı mütəxəssislər anket sorğusu peşəkarlıq səviyyəsi.