“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

125

IMMUNOMODULYATORLARIN XRONIK BÖYRƏK ÇATIŞMAZLIĞI OLAN XƏSTƏLƏRDƏ BIOKIMYƏVI VƏ IMMUNOLOJI GÖSTƏRICILƏRƏ TƏSIRININ ÖYRƏNILMƏSI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2007-2

Gülnarə İ.Əzizova,Naidə K.Niyazova,Samirə A.Bağırova,Arif M.Əfəndiyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası