“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

439

PİRİDOKSİN AZOTÖRƏMƏLƏRİNİN (MERKURİONLARIN) HÜCEYRƏ KULTURUNA TƏSİRİNİN VƏ ANTİBAKTERİAL FƏALLIĞININ ÖYRƏNİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2007-1

Hafiz M.Əliyev,Fərid İ.Əliyev,Almaz İ.Əsədova,Səidə Q.Zeynalova,Fəridə H.Heydərova,Tamilla İ.Hacıyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq kimyası, mikrobiologiya və virusologiya kafedraları, AR SN, V. Axundov adına Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu