“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

101

İKİFAZALI EKSTRAKSİYA ÜSULUNDAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ BİTKİ MƏNŞƏLİ SU/YAĞ TİPLİ EMULSİYA-KREMİN ALINMA TEXNOLOGİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2011-1

Əfsanə E.Məmmədova,Sərxan Ə.Tağıyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

biyan qlisirrizin turşusu adaçayı yaşıl çay kosmetoloji krem ikifazalı ekstraksiya xromatoqrafiya