“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

203

İris cinsinə aid bəzi bitkilərin lipidlərinin yağ turşularının tədqiqi

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2005-2

Cavanşir İ.İsayеv,Yusif B.Kərimov