“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

302

Melia azedarach L. BİTKİSİNİN FLAVONOİDLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2007-2

Yusif B.Kərimov,Tahir A.Süleymanov,Cahangir D.Eynullayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası