“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

155

Pirrolinpiridin törəmələrinin qanın laxtalanma fəallığına təsirinin öyrənilməsi

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2001-2

Rəşad İ.İbrahimov