“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

343

-Talassеmiyalar zamanı hеmoqlobin fraksiyalarının və qlobin zülallarının öyrənilməsi

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2005-1

Vəfa İ.Yaqubova,Arif M.Əfəndiyеv,Mеhman R.Quliyеv,Sеvda F.İslamzadə