“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

264

Veronica crista-galli Stev. OTUNUN FLAVONOİD TƏRKİBİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2018-2

Tahir A.Süleymanov,Nigar H.Paşayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

Veronica crista-galli Stev. flavonoidlər Yüksək Effektli Maye Xromatoqrafiya (YEMX)