“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

108

OBTAINING LIQUID EXTRACTS FROM PLANT MATERIALS AND STUDYING OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2019-1

Hüsniyə Q.Məmmədova

Sumqayıt Dövlət Universiteti, biologiya və onun tədrisi metodikası kafedrası

Angelica tatianae antimikrob və antifunqal fəallıq monokarp