“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

284

BUPLEURUM FRUTICOSUM L. NÖVÜ ÇİÇƏKLƏRİNİN KOMPONENT TƏRKİBİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2016-2

Siracəddin V.Sərkərov,İlhamə R.Cahangirova,,Gültəkin Q.Qasımоva

Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu

Bupleurum fruticosum xromato-mass-spektroskopiya identifikasiya monoterpen seskviterpen