“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

309

İNSULİNDƏN ASILI ŞƏKƏRLI DIABET OLAN XƏSTƏLƏRDƏ TESTOSTERON-PROPIONATIN QANIN ERITROPOETIK AKTIVLIYINƏ TƏSIRI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2007-2

Mirarif M.Feyzullayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, II daxili xəstəliklər və endokrinologiya kafedrası

text