“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

437

Diumankal, Bеtulеnol substansiyaların və onların dərman formalarının kеyfiyyətinin standartlaşdırma üsulları

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2004-2

Azad Z.Abışеv,Еlsеvər M.Ağayеv,İnna K.Yurkoviç,Əbülfəz A.Abdullazadə,Anar B.Hüsеynov