“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

248

Azərbaycan florasından olan bəzi bitkilərin lipidlərinin tədqiqi

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2002-1

Tahir A.Sülеymanov,Yusif B.Kərimov