“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

212

Fraxinus excelsior L. və Fraxinus viridis Michx. MEYVƏLƏRİNİN LİPİDLƏRİNİN TƏDQİQİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2014-1

Elvin H.Kərimli1,Tahir A.Süleymanov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası 2Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

Fraxinus L. meyvələri lipid tərkibi