“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

279

Bəzi dərman prеparatlarının rеfraktomеtriya ilə təyini

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2001-2

Vaqif H.İsgəndərov,Еlnur M.Ağayеv