“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

276

Hedera helix L. MEYVƏLƏRİNDƏN FƏRDİ SAPONİNLƏRİN ALINMASI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2012-1

Qayıbverdi B.İskəndərov,Səidə Ş.Musayeva,Gülnar R.Zeynalova

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

Daşsarmaşığı – Hedera meyvə triterpen saponinləri xromatoqrafiya