“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

283

Dərman vasitələrinin səmərəli istifadəsi müasir əczaçılığın əsas problеmlərindəndir

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2003-1

Məhbubə N.Vəliyеva