“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

236

Azərbaycanda homеopatiya xidmətinin təşkili məsələləri

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2002-1

Məhbubə N.Vəliyеva,Sеvinc H.Məhərrəmova