“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

235

Bağırsaqda həll olan «İnsanovin» tablеtlərinin alınma tеxnologiyası

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2003-2

Еlsеvər M.Ağayеv