“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

245

Dopinqlər ilə zəhərlənmələr və onlara qarşı görülən tədbirlər haqqında

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2002-2

Natiq A.Əliyеv