“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

115

VITAMINLI PREPARATLARDA PIRIDOKSIN-HIDROXLORIDIN MAYE XROMATOQRAFIYA VƏ FOTOMETRIYA ILƏ MÜQAYISƏLI TƏYINI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2009-1

Hafiz M.Əliyev,Nizami İ.Ağayev,Vaqif H.İsgəndərov,Fuad İ.Məmmədov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası , AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi