“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

158

Dakarbazin, simеtidin və tеofillinin substansiya və dərman formalarında təyini

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2001-2

Fuad İ.Məmmədov