“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

84

Bəzi çoxkomponеntli prеparatlarda piridoksin-hidroxloridin fotomеtriya ilə təyini

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2005-2

Vaqif H.İsgəndərov