“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

167

Nеyrolеptik dərman vasitələrinin əczaçılıq iqtisadiyyatı sahəsində bəzi məsələləri

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2001-2

Məhbubə N.Vəliyеva,Lеyla N.İsmayılova