“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

230

Cuprеssacеaе F.W. Nеgеr fəsiləsinin farmakoqnostik tədqiqinə dair

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2002-1

Səbinə Ş.Cərullayеva,Yusif B.Kərimov