“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

413

AZƏRBAYCANDA ALI ƏCZAÇILIQ TƏHSILIN YARANMASININ 70 ILLIYI VƏ INKIŞAFI HAQQINDA

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2009-1

Hafiz M.Əliyev,Bahadur M.Hüseynov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası və latın dili kafedraları