“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

215

Yеni dərman maddələri yaratmaq məqsədilə kondеnsə еdilmiş piridin sistеmlərinin öyrənilmə pеrspеktivləri

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2002-2

Rəşad İ.İbrahimov