“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

201

KİMYA-TERAPİYA, YARANMA TARİXİ, İNKİŞAFI VƏ REZİSTENTLİK HAQQINDA

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2013-2

Hafiz M.Əliyev1,Fuad İ.Məmmədov1,Fəridə H.Heydərova2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN,V.Axundov adına Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu

kimya-terapiya infeksion xəstəliklər antibiotiklər rezistentlik