“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

133

BİTKİ XAMMALINDAN MAYE EKSTRAKTLARIN ALINMASI VƏ ANTİMİKROB FƏALLIĞININ ÖYRƏNİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2019-1

Səbinə Ş.Əliyeva1,Kübra Y.Əliyeva2

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya1, əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedraları2

maye ekstraktlar antimikrob fəallıq yarasağaldıcı fitovasitələr