“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

245

«NAFTALAN YAĞI» MİKROKAPSULLARDA

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2007-2

Həsən A.Kazımov

AR SN, Əczaçılıq və Tibb Texnikası Elmi-İstehsalat birliyi

Məlumatda göstərilir ki, ənənəvi naftalan vannalarını əvəz etmək üçün «BİOYL» şirkəti ilk dəfə olaraq nanotexnologiya tətbiq edərək «naftalan yağı»nı mikrokapsullarda işləyib hazırla­mışdır.